×

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Belgesi, firmalara prestij ve rekabet üstünlüğü sağlayan kalite belgesidir. Kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir garantisidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Belgesi kuruluşun çevre yükümlülüklerini yerine getirdiğini, çevreye verdiği zararı minimize ettiğini, doğal kaynak tüketimini azalttığını gösterir.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları sağladığını, mevzuatlara uyduğunu ve risklere karşı önlemlerin alındığını gösterir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

ISO 10002 Belgesi müşteri şikayeti alındığında şikayeti giderme ve memnuniyeti sağlamak için sistemin uygulandığını gösterir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 belgesi, kuruluşun sahip olduğu veya işlediği verilerin güvenliğiyle ilgili riskleri yönetmek için sistemi uygulamaya koyduğunu gösterir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Belgesi, enerji tüketiminin azaltılması, daha etkin, daha verimli ve sürdürülebilir enerji tüketimi için gerekliliklerin sağlandığını gösterir.