×

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi


Bir kuruluşun faaliyetlerini olası tehditlere karşı korumak ve kriz durumlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmek için gerekli yönetim süreçlerini tanımlayan bir uluslararası standarttır Bu standart, kuruluşun itibarını, marka değerini ürün ve hizmet sağlama sürekliliğini korumaya yönelik kurumsal bir direnç oluşturmayı etmeyi amaçlamaktadır. ISO 22301, iş sürekliliği yönetim sistemi planlama, uygulama, işletme, izleme, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme aşamalarını kapsamaktadır. Bu standart, kuruluşların iş sürekliliği politikalarını belirlemelerine, risk analizi ve etki değerlendirmesi yapmalarına, iş sürekliliği stratejileri ve planları geliştirmelerine, kaynakları tahsis etmelerine, eğitim ve farkındalık sağlamalarına, kontrol ve gözden geçirme yapmalarına ve performanslarını ölçerek iyileştirmelerine yardımcı olur.


ISO 22301 – iş sürekliliği standardının faydaları nelerdir?


Bir şirketin bu iş sürekliliği standardının uygulanmasıyla elde edebileceği dört temel ticari fayda vardır:


Yasal gerekliliklere uyum sağlanır. İş sürekliliği uyumluluğunu gerektiren yasa ve düzenlemeleri tanımlayan ülke sayısı sürekli artmaktadır. Özel işletmeler de (örneğin finansal kurumlar) tedarikçilerinden ve ortaklarından iş sürekliliği çözümlerini uygulamalarını talep etmektedir.


Pazarlama avantajı elde edilir. Firma, operasyonların sürekliliği, ürün ve hizmetlerinin sunumu konusunda kesintisiz iş yaparak müşterilerine karşı avantajlı olur.


Bireylere bağımlılık azalır. bir şirketin kritik faaliyetleri, yalnızca birkaç kişiye dayanabilir. Firmalar kişilere çok daha az bağımlı olmak için iş sürekliliği uygulamalarından yararlanabilirler.


Büyük ölçekli zararlar önlenir. 22301 uyumlu iş sürekliliği uygulamalarını hayata geçiren kurumlar ister yıkıcı olayların meydana gelmesini önleyerek, ister daha hızlı kurtarma kapasitesine sahip olarak, telafisi zor zararları önleyebilir.


Kriz zamanlarında kurumun kritik fonksiyonlarının çalışmasını sağlar. Yaşanan olumsuzluklar karşısında kesinti süresinin (iş, ürün hizmet) azaltılması ve kurtarma zamanının hızlandırılmasını sağlar.


ISO 22301 öncelikle hangi potansiyel yıkıcı olayların iş operasyonlarını etkileyebileceğini (risk değerlendirmesi yoluyla), bu tür olayların gerçekleşmesini önlemek için ne yapılması gerektiğini tanımlar.


Aksatıcı olayların (örneğin doğal afetler, insan kaynaklı felaketler vb.) meydana gelmesinden sonra da ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için yöntem belirler.


Uygulanacak stratejiler ve çözümler genellikle politikalar, prosedürler ve teknik/fiziksel uygulama (örn. tesisler, yazılım, altyapı, ekipman) biçimindedir.


ISO 22301 Sertifikası


ISO 22301 belgesi, bir şirketin standardın gerekliliklerini yerine getirdiğinin yanı sıra, iş sürekliliğine olan bağlılığının da kanıtıdır. Tüm ISO standartları gibi ISO 22301 belgelendirmesi de gönüllü bir eylemdir ve kuruluşun tercihidir. Ancak birçok ülkede bazı iş sektörleri için ISO 22301 belgelendirmesine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Enerji, finans, toplu taşıma ve lojistik gibi sektörler örnek olarak verilebilir. Ayrıca, şirketlerin denetlenerek değerlendirme sonrasında üçüncü bir kurum tarafından sertifikalandırılmasının pek çok faydası vardır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi


Bir kuruluşun faaliyetlerini olası tehditlere karşı korumak ve kriz durumlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmek için gerekli yönetim süreçlerini tanımlayan bir uluslararası standarttır Bu standart, kuruluşun itibarını, marka değerini ürün ve hizmet sağlama sürekliliğini korumaya yönelik kurumsal bir direnç oluşturmayı etmeyi amaçlamaktadır. ISO 22301, iş sürekliliği yönetim sistemi planlama, uygulama, işletme, izleme, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme aşamalarını kapsamaktadır. Bu standart, kuruluşların iş sürekliliği politikalarını belirlemelerine, risk analizi ve etki değerlendirmesi yapmalarına, iş sürekliliği stratejileri ve planları geliştirmelerine, kaynakları tahsis etmelerine, eğitim ve farkındalık sağlamalarına, kontrol ve gözden geçirme yapmalarına ve performanslarını ölçerek iyileştirmelerine yardımcı olur.


ISO 22301 – iş sürekliliği standardının faydaları nelerdir?


Bir şirketin bu iş sürekliliği standardının uygulanmasıyla elde edebileceği dört temel ticari fayda vardır:


Yasal gerekliliklere uyum sağlanır. İş sürekliliği uyumluluğunu gerektiren yasa ve düzenlemeleri tanımlayan ülke sayısı sürekli artmaktadır. Özel işletmeler de (örneğin finansal kurumlar) tedarikçilerinden ve ortaklarından iş sürekliliği çözümlerini uygulamalarını talep etmektedir.


Pazarlama avantajı elde edilir. Firma, operasyonların sürekliliği, ürün ve hizmetlerinin sunumu konusunda kesintisiz iş yaparak müşterilerine karşı avantajlı olur.


Bireylere bağımlılık azalır. bir şirketin kritik faaliyetleri, yalnızca birkaç kişiye dayanabilir. Firmalar kişilere çok daha az bağımlı olmak için iş sürekliliği uygulamalarından yararlanabilirler.


Büyük ölçekli zararlar önlenir. 22301 uyumlu iş sürekliliği uygulamalarını hayata geçiren kurumlar ister yıkıcı olayların meydana gelmesini önleyerek, ister daha hızlı kurtarma kapasitesine sahip olarak, telafisi zor zararları önleyebilir.


Kriz zamanlarında kurumun kritik fonksiyonlarının çalışmasını sağlar. Yaşanan olumsuzluklar karşısında kesinti süresinin (iş, ürün hizmet) azaltılması ve kurtarma zamanının hızlandırılmasını sağlar.


ISO 22301 öncelikle hangi potansiyel yıkıcı olayların iş operasyonlarını etkileyebileceğini (risk değerlendirmesi yoluyla), bu tür olayların gerçekleşmesini önlemek için ne yapılması gerektiğini tanımlar.


Aksatıcı olayların (örneğin doğal afetler, insan kaynaklı felaketler vb.) meydana gelmesinden sonra da ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için yöntem belirler.


Uygulanacak stratejiler ve çözümler genellikle politikalar, prosedürler ve teknik/fiziksel uygulama (örn. tesisler, yazılım, altyapı, ekipman) biçimindedir.


ISO 22301 Sertifikası


ISO 22301 belgesi, bir şirketin standardın gerekliliklerini yerine getirdiğinin yanı sıra, iş sürekliliğine olan bağlılığının da kanıtıdır. Tüm ISO standartları gibi ISO 22301 belgelendirmesi de gönüllü bir eylemdir ve kuruluşun tercihidir. Ancak birçok ülkede bazı iş sektörleri için ISO 22301 belgelendirmesine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Enerji, finans, toplu taşıma ve lojistik gibi sektörler örnek olarak verilebilir. Ayrıca, şirketlerin denetlenerek değerlendirme sonrasında üçüncü bir kurum tarafından sertifikalandırılmasının pek çok faydası vardır.