×

Gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında hijyen şartlarının sağlamak, kontaminasyon olasılığını önlemek ve güvenilirliği sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlardır.


İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda, ilaç, kozmetik ürünlerinin kalitesinin ve güvenilirliğinin güvence altına alınması tüketiciler için büyük önem taşımaktadır. GMP Belgesi müşterilerin yüksek kalitede ve güvenli ürün talebinin sonucunda ortaya çıkmıştır.


GMP gerekliliklerine uyum asgari hijyen ve ürün işleme ve dağıtım gerekliliklerine uymayı zorunlu kılar. Temel GMP uygulamalarını aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz.


• Gıda İşleme Yeri, Zemin ve Çevre Şartları

• Taşıma ve Depolama Koşulları

• Ekipman, Makine, Altyapı Gereklilikleri

• Personel / Kişisel Hijyen (Eğitim)

• Sanitasyon ve Haşere Kontrolü

• Ürün Geri Çağırma (İzlenebilirlik sistemi)


Birçok işletme kendi faaliyet alanına uygun olarak ISO 9001, ISO 22000 gibi sistem standartlarıyla GMP standartlarını birlikte uygulamaya almaktadır.


Avrupa Birliği'nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca, tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilmiş olup hem satışa sunulacak ürünler, hem de ihracat için GMP Belgesi aranmaktadır. Yine gıda, ilaç, medikal ürünlerde müşteri istekleri ve piyasa talepleri doğrultusunda iyi üretim uygulamaları ve GMP Sertifikası talep edilmektedir.