×

ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi


Dünya çapında her yıl ortalama 1,5 trilyon dolardan fazla rüşvetin el değiştirdiği tahmin edilmektedir. Rüşvet, olumsuz ekonomik etkisinin yanı sıra güveni sarsması, adaletsizliğe yol açması, eşitsizliğe neden olması gibi sebeplerle tüm toplumu etkilemektedir. ISO örgütü, rüşvetle mücadele yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyen bir standart (ISO 37001) geliştirerek rüşvete karşı küresel mücadeleye katıldı.


ISO 37001 kuruluşların rüşveti etkili bir şekilde önlemesine, tespit etmesine ve tepki vermesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Dolandırıcılık gibi diğer yolsuzluk türleri standart kapsamında değildir. Standardın gereklilikleri geneldir ve türüne, büyüklüğüne ve sektörüne (kamu, özel veya kâr amacı gütmeyen) bakılmaksızın tüm kuruluşlar için geçerlidir.


ISO 37001, kuruluşlara rüşvetle mücadele uyum programının nasıl uygulanacağı, sürdürüleceği ve iyileştirileceği konusunda bir çerçeve sağlar. Kuruluşların rüşvetle mücadele yasalarına ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olur. ISO 37001, güveni derinleştirir, şeffaflığı teşvik eder ve paydaşlar nezdinde şirketin imajını geliştirir.


Tüm sektörlerde, özellikle de rüşvet riskinin yüksek olduğu sektörlerde faydalıdır.


ISO 37001'in kuruluşlara faydaları:

• Kuruluş tarafından yapılan rüşveti tespit etme, önleme ve buna yanıt verme becerisinin geliştirilmesi,

• Uygunluk değerlendirmesine tabi tutularak ISO 37001’i belgelendirme fırsatı

• Personel ve iş ortaklarının gerekli özeni göstermesini sağlayacak süreçlerin oluşturulması

• Rüşvete karşı küresel mücadeleye katkıda bulunma,

• Kurum kültürünü olumlu yönde geliştirme ve dönüştürme,

• Bir rüşvet olayının ortaya çıkması durumunda müdahale ve sonuçlarını değerlendirme fırsatı