×

ISO 41001 Tesis Yönetim Sistemi


ISO 41001 yönetim sistemi, iş operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kuruluşlarda tesis yönetim sisteminin oluşturulmasına, uygulanmasına, sürdürülmesine ve iyileştirilmesine odaklanır. Tesis yönetimi standardı, bir kuruluşun fiziksel varlıklarını (altyapı-makine-ekipman-araçlar-ergonomi), insan kaynaklarını ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.


Standart, tesis yönetimi konusunda ortak bir küresel anlayış ve yapının sağlanması, varlıkların kullanımı ve bakımında süreç yaklaşımını ve risk yönetimi felsefesini kullanır. Süreç yaklaşımı, tesis yönetimi organizasyonunun, planlama süreci aracılığıyla organizasyonunun gereksinimlerini anlamasına ve karşılamasına yardımcı olur. Risk yönetimi ise risklerin istenmeyen etkilerinin önlenmesine veya azaltılmasına, iş sürekliliğinin ve acil durumlara hazırlığın sağlanmasına ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasına yardımcı olur.


ISO 41001’i Kimler Uygulayabilir?


ISO 41001:2018, sektöre özel olmayan bir uluslararası standarttır ve tüm kuruluşlar veya bunların bölümleri tarafından kullanılabilir. Türü, büyüklüğü ve niteliği ne olursa olsun hem kamu hem de özel sektör kuruluşları kullanabilir. Uygulamada başka yönetim sistemleri bulunan kuruluşlar da ISO 41001 tesis yönetim sistemini uygulayabilirler. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyon, tüm bu yönetim sistemleriyle ortak bir yapı olduğu için zor bir iş değildir.


ISO 41001:2018’i Neden Uygulamalısınız?


ISO 41001 tesis yönetimi tesis güvenliğini sağlayarak iş gücünün sağlığını ve güvenliğini iyileştirir ve tesisin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu ve verimlilik sağlar. Tesis Yönetim Hizmetleri, kısaca sürdürülebilir bir altyapı oluşturmaya yöneliktir.


• Tesis yönetim sisteminin uygulanması, işletme varlıklarının etkin yönetimini, işletimini ve bakımını sağlayarak kesintisiz ürün/hizmet sunumunu sağlar.

• Genel giderlerin ve acil durumların azaltılmasına yardımcı olur.

• İş verimliliğini ve etkinliğini artırır, böylece maliyet avantajı sağlar.

• İş gücünüzün, güvenliğini, sağlığını ve refahını artırır.

• Rekabet ortamında operasyonları sürdürülebilir olmaya yardımcı olur.