×

SEDEX Belgesi


SEDEX, Supplier Ethical Data Exchange (Tedarikçi Etik Data Paylaşımı), küresel tedarik zincirlerinde sorumlu ve etik iş uygulamalarının gelişimini destekleyen ve kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Sedex, küresel tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarını iyileştirmek için işletmelerle birlikte çalışan, dünyanın önde gelen etik ticari üyelik kuruluşlarından biridir. Kâr amacı gütmeyen bir platform olan SEDEX tarafından standartlara uyan ve bu platforma bağlı olan işletmelere SEDEX Belgesi verilmektedir.


SEDEX sertifikası, bir firmanın SEDEX’e üye olduğunu ve çalışan hakları, çalışan sağlığı ve güvenliği, çevre ve iş etiği konularında sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamaları gerçekleştirdiğini gösterir.


SEDEX üyeleri, SEDEX’in online platformunu kullanarak tedarik zincirlerindeki sosyal ve çevresel performanslarını paylaşabilir, değerlendirebilir ve geliştirebilirler. Böylece, işletmelerin sosyal ve çevresel performanslarını daha iyi yönetmek ve tedarik zinciri boyunca çalışma koşullarını iyileştirmek için birlikte çalışmalarına olanak tanır.


SEDEX sertifikası almak için, bir firmanın öncelikle SEDEX’e üye olması, ardından SEDEX’in dört ana başlığı olan çalışma standartları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği kriterlerine uygunluk denetimi yaptırması ve denetim sonuçlarını SEDEX platformuna yüklemesi gerekmektedir.


SEDEX sertifikası, aynı zamanda, makine, otomotiv, tekstil, kimya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için küresel bir sosyal uygunluk standardı olarak kabul edilmektedir.


SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)


SEDEX'in, işletmelerin tesislerini değerlendirmesine ve tedarikçilerinin tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarını anlamalarına olanak tanıyan sosyal denetim mekanizması SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi), metodolojisidir. SEDEX sertifika öncesi denetçiler, ilgili yerel yasaların yanı sıra SMETA kurallarına göre de denetim yaparlar.


SMETA, Sedex'in Çalışma, Sağlık ve Güvenlik, Çevre ve İş Etiğinden oluşan dört sütununu kapsayan, denetçilerin yüksek kaliteli denetimler yürütmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SMETA Denetim kriterleri, tedarikçilerin bir denetimi birden fazla müşteriyle paylaşması ve denetimde tekrarları azaltması için merkezi olarak kabul edilen bir denetim protokolü sağlamak üzere Sedex tarafından oluşturulmuştur.


SEDEX belgesinin Faydaları


1. Kuruluşun Sosyal Uyumluluğunun Tanınması.

2. Yasal ve Düzenleyici Gereksinimlere Uyum

3. İş etiği açısından iyileştirilmiş yapı

4. Rekabet avantajı

5. Sedex Risk Değerlendirme ile riski azaltır

6. Onaylı tedarikçi statüsünden faydalanma

7. Verimliliği artırır

8. Zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar

9. İhracat ve yeni iş fırsatları

10. Etik iş uygulamalarını geliştirir.


SMETA denetiminde ölçülecek bazı kriterler:


• Örgütlenme Özgürlüğü

• Sağlık ve Güvenlik

• Çocuk İşçiliği ve Genç İşçiler

• Ücretler ve kazançlar

• Çalışma Saatleri

• Ayırımcılık

• Düzenli Çalıştırma