×

AS 9100 Belgesi


AS9100, Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) tarafından uluslararası kabul görmüş ISO 9001 standardına dayalı olarak yayımlanan bir havacılık standardıdır. AS9100 standardı, havacılık ürünlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten kuruluşlar tarafından uygulanması gereken Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini belirtir. Havacılık ve uzay endüstrisi yüksek riskli bir sektördür. Küresel düzeyde güvenlik, güvenilirlik veya sürdürülebilirliğin gerekliliklerini yakalamak için düzenleyici kontrole ihtiyaç vardır.


Havacılık ve uzay faaliyetlerinin dikkate alması gereken özel gereksinimleri, Kalite yönetim Sisteminin gerekir. Havacılık ve uzay Kalite Yönetim Sistemleri için uluslararası kabul görmüş standart olan AS9100, Kalite Yönetim Sisteminin çalışması için gerekli olan kalite yönetim ilkelerine dayanır. AS9100, havacılık, uzay ve savunma sanayine yönelik kalite yönetim sistemlerini standartlaştırır ve müşteri denetim gereksinimlerini azaltır.


Hem AS9100 hem de ISO 9001, Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) uygulanmasına yönelik gereklilikleri içeren standartlardır. ISO 9001 standardı dünya genelindeki tüm endüstriler tarafından genel olarak kabul edilirken, AS9100 özellikle havacılık ve uzay şirketleri tarafından kullanılan bir standarttır. AS9100, ISO 9001:2015 gerekliliklerini bütünüyle ele almakta mevcut gereklilikleri kaldırmadan belirli havacılık ve uzay Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini eklemektedir.


AS9100 sertifikası nedir?


AS9100 belgelendirmesi, üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından Kalite Yönetim Sisteminin AS9100 standardı gerekliliklerine göre bağımsız olarak denetlenip doğrulanmasıdır. Sertifikasyon, müşterilerinizin Kalite Yönetim Sisteminizi kendi başlarına denetlemelerine gerek olmadığını bilmelerini sağlar. AS9100 belgelendirme denetiminin başarıyla tamamlanmasından sonra sertifika verilir.


AS 9100 Belgesi almanın faydaları


1. Üretimden kaynaklı hataların minimize edilmesi

Hataların azalmasıyla prestij ve müşteri kaybı riskinin azaltılması

2. Sürekli gelişen ürünler ve firma

3. Daha etkin süreç yönetimiyle performansın yükselmesi

Daha etkin planlama ve verimliliğin artması

4. IAQG’ın (Uluslararası Havacılık Kalite Grubu) bir üyesi olarak dünya çapındaki kuruluşlarla doğrudan çalışma imkânı

5. Kuruluşların pazar payı artırmaları

6. Daha büyük iş fırsatları ve müşteri memnuniyeti

7. Düzenleyici Otoriteler (kamu-test kuruluşları) tarafından tanınma


OASIS Veritabanı


Çevrimiçi Havacılık ve Uzay Tedarikçi Bilgi Sistemi (OASIS), tedarikçi bilgilerini ve performans verilerini saklayan ve ilgili taraflarla paylaşan, Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) tarafından yönetilen çevrimiçi bir veri tabanıdır. AS9100 sertifikasyonuna ulaşmak için OASIS veritabanının kullanılması zorunludur ve sertifikasyonun sürdürülmesi için sürekli güncel tutulmalıdır.


OASIS, üretim tesisleri ve ürün/hizmetlere ilişkin veriler de dahil olmak üzere, havacılık tedarikçilerinin belgelendirmesi ve performansıyla ilgili bir bilgi deposu olarak hizmet vermektedir. Havacılık ve uzay kuruluşları, tedarikçileri performans değerlemelerine, sertifika geçerlilik durumlarını değerlendirmek için OASIS'i kullanır. Sertifikalı kuruluşlar, sertifikasyon kuruluşları, denetçiler, eğitim sağlayıcılar ve diğer ilgili taraflar sisteme kayıtlıdır.