Kalite ekip işidir... Avrupa Yakası: 0 212 855 07 34 Anadolu Yakası: 0 216 365 61 62

ISO 9001 : 2015 REVİZYONU ve YENİLİKLER

ISO 9001 : 2015 Revizyonu ve Yenilikler

1. Standart yüksek seviye yapıya göre tekrar yazıldı.

ISO 9001 standardı yeniden yapılandırıldı; bölüm ve altbölüm başlıkları, maddeler ve paragraflar tamamen revize edildi. Bu yeni yapı, bütün ISO yönetim sistemi standartlarına adım adım uygulanacak bir stratejik tercihtir.

Bu yeni ortak yapı ile birlikte, ISO işletme ve kuruluşlara çeşitli yönetim sistemlerini daha kolay bir şekilde entegre etmelerini sağlamaktadır. ISO 14001 : 2015 çevre yönetim sistemi, ISO 50001 enerji yönetim sistemi, gelecekteki ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini daha kolay entegre edebileceklerdir.

2. Risk temelli düşünme

Risk odaklı düşünme, standartta mevcutta bulanan kavramları yürürlükten kaldırmayan bir kavramdır. Risk, standardın temelleriyle birleştirilmiştir ve mevcut kavramları tamamlayıcı niteliktedir. Sistem kurgulanırken proses yaklaşımı ve PUKÖ döngüsü ana iki dayanak olarak kalmaktadır. Yeni standart, kalite yönetim sistemi proseslerinin, planlaması ve uygulaması için risk temelli düşünmenin uygulamasını gösterir.

Risk odaklı düşünme vasıtasıyla sürekli iyileşme kültürü daha kolay yerleşecek ve eski standartta ayrı bir madde olarak belirtilen önleyici faaliyet daha etkin uygulanacaktır.

3. Daha güçlü “liderlik” vurgusu

Üst yönetim, Kalite Yönetim Sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir. Yönetim tarafından belirlenen kalite politikası ve belirtilen hedefler, firma stratejileriyle uyumlu olmalıdır.

4. Hizmetler sektörüne daha uygun bir standart

ISO 9001 standardının ilk versiyonları üretim ve endüstri sektörleri için hazırlandığından, diğer alanlardaki firmalar kendi kalite uygulamalarını geliştirmek zorunda kalmışlardır.

ISO 9001 : 2015 revizyonunda kelime seçimleri ve dili, hizmet sektörü dahil olmak üzere, bütün kuruluşlara uygulanmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir.

ISO 9001 : 2008 versiyonunda “ürün” ifadesini bütün kategorilerdeki çıktılar için kullanmıştır. ISO 9001 : 2015 Standardı “ürün ve hizmetler” ifadesini kullanmaktadır. “Hizmetler”in özellikle ilave edilmesinin amacı, bazı şartların uygulamasında ürünler ile hizmetler arasındaki farklılıkların altını çizmektir. Hizmetlerin karakteristiği, çıktının en azından bir bölümünün müşteri ara yüzünde gerçekleşmesidir. Bu şu anlama gelmektedir, örneğin, şartların uygunluğunun doğrulanması, hizmetin sunumundan önce gerçekleşemez.

5. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama

Kuruluş, müşteri ve uygulanabilir yasal hükümleri karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı, ilgili tarafları ve bu ilgili tarafların kalite yönetim sistemi ile ilgili şartlarını belirlemelidir.

İlgili Taraf (Paydaş): Bir karar veya faaliyetle kendilerini etkileyebilen, etkilenebilen ya da bir karar ya da faaliyetle kendilerinin etkileneceğini düşünen kişi veya kuruluş. İlgili taraflar, paydaşlar, çalışanlar, müşteriler, dış sağlayıcılar, tedarikçiler, kamu kurumları olabilir.

6. Kurumsal bilgi

Günümüzde bilgi, başarı için anahtar kavram haline gelmiştir. ISO 9001:2015 revziyonu bilgiyi, yönetilebilen diğer kaynaklar gibi değerlendirir. Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak faaliyetleri yürütmek ve amaçlara ulaşmak için gerekli bilgi belirlenmeli, korunmalı, sürdürülmeli ve gerektiğinde kullanılabilir halde olmalıdır.

7. Değişikliklerin Yönetimi

9001 : 2015 Standardı ürünler, süreçler, ekipman, araçlar, çalışanlar, yönetmelikler vb. konularında değişikliklerin doğru yönetilmesini istemektedir. Kuruluşlar değişikliğin amacı ve olası sonuçları ile gerekli kaynakları ve sorumlulukları tanımlamalıdır.

8. Daha esnek dokümantasyon yapısı

Yeni standartta, dokümante edilmiş prosedür ve kayıt yerine dokümante edilmiş bilgi kavramı kullanılmıştır. Zorunlu prosedürler olarak adlandırılan dokümanlar ve kayıtlar, dokümante edilmiş bilgi olarak (politika, şartname, plan, yetki tanımları, süreç tarifleri, sözleşme, mail vb.) adlandırılıyor. Dokümantasyon halen standardın bir gereksinimidir. İlgili bilgilerin dökümantasyonu, sürdürülmesi ve korunması gereklidir. Ancak kuruluşlar kalite el kitabı dahil kendi dokümantasyon yapılarını daha esnek oluşturabilecekler, teknolojik ve toplumsal değişiklikleri göz önünde bulundurarak farklı ortamlarda bilgiyi dokümante edebileceklerdir.

 

İlgili Konular :

ISO 9001 : 2015
ISO 9001 : 2015 Belgesi
ISO 9001 Belgesi
ISO 9001 Belgesi Nedir?
ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

 

 

Etiketler : ISO 9001 : 2015 Revizyonu, ISO 9001 Standardı, ISO 9001 : 2015 Standardı, ISO 9001 : 2015

HİZMETLER

İletişim: Ekip Kalite Danışmanlık Eğitim Denetim ve Patent Hizmetleri Ltd. Şti.

Anadolu Yakası Telefon: 0216 365 61 62

Avrupa Yakası Telefon: 0212 855 07 34

E-mail: info@ekipkalite.com

Adres Detayı: